gazowo-olejowe Z-93

Z-93 prod. Fakot

z93-p-page-0

        WODNE ŻELIWNE KOTŁY GRZEWCZE GAZOWE i OLEJOWE O MOCY 130-600 kW  części serwis automatyka

Kocioł Z-93,o poziomej komorze spalania,jest skręcony z pojedynczych członów żeliwnych o wadze ok 180 kg łączonych za pomocą złączek.Kocioł jest izolowany termicznie wełną mineralną na folii aluminiowej.Kocioł wyposażony jest w pulpit sterowniczy zapewniający bezpieczną pracę.Zastosowanie regulatora nadrzędnego pogodowego umożliwia automatyczne sterowanie pracą kotła pojedynczego lub układu kaskadowego kilku kotłów oraz sterowanie obiegów grzewczych i ciepłej wody użytkowej.Z-93 jest kotłem wodnym niskotemperaturowym do 90 st C o max ciśnieniu pracy do 0,4 MPa opalanym gazem lub olejem poałowym.Kocioł ma zastosowanie w instalacjach wodnych co systemu otwartego i zamkniętego.Współpracując z wymiennikiem może być wykorzystany do przygotowania ciepłej wody użytkowej.Stosowane paliwa:gaz GZ-50,GZ-41,5;GZ-35 oraz propan o parametrach zgodnych z PN87/C-96001 i olej opałowy lekki o lepkości kinetycznej do 1,5 st E(6,0 cSt)w temp 20 st C i pozostałych parametrach zgodnych z DIN 51603.