górne naby pokryte warstwą szlamu z instalacji c.o.


górne naby pokryte warstwą szlamu z instalacji c.o.