Przeglądy kotłów

Przegląd-konserwacja kotłów gazowych KZ-4G

img_20150706_114446

Zakres czynności podczas przeglądu kotłów gazowych Fakora KZ-4G pracującyj jako jednostki

lub w układzie zintegrowanym odprowadzenia spalin

1.Ogólna ocena stanu kotła(wizualna)

 • ocena stanu technicznego wymiennika żeliwnego po stronie spalin,stan komory spalania
 • ocena stanu technicznego wymiennika kotła;obecność  kamienia kotłowego po stronie wodnej

2.Ocena stanu technicznego palnika gazowego

 • czyszczenie segmentów palnika
 • czyszczenie lub wymiana dyszy palnika pilotowego(świeczki)
 • kontrola czasu bezpieczeństwa zabezpieczenia przeciwwypływowego gazu(termopara)
 • kontrola dysz pod względem rodzaju gazu
 • kontrola współosiowości dysz z segmentami palnika

3.Kontrola szczelności elektrozaworu gazowego kotła

4.Kontrola skuteczności zabezpieczenia przeciwwypływowego gazu

5.Kontrola skuteczności nastaw termostatu regulacyjnego kotła(histereza)

6.Kontrola skuteczności zabezpieczenia termicznego(STB)

7.Kontrola skuteczności zadziałania czujnika ciągu wstecznego(skuteczność zabezpieczenia zaniku ciągu)

8.Pomiary ciśnień gazu,regulacje

 • ciśnienie statyczne (ciśnienie w sieci podczas postoju kotła)
 • ciśnienie dynamiczne (ciśnienie na wejściu podczas pracy kotła)
 • ciśnienie na dyszach palnika
 • analiza spalin-wydruk(opcja)

9.Ocena stanu instalacji kotłowni:

 • filtr gazowy przed kotłem
 • filtry wodne,zawory zwrotne przed pompami
 • podłączenie kotła do rurociągu wodnego
  • wyrównanie oporów hydraulicznych kotłów w kaskadzie
  • sprzęgło wodne
  • zawory mieszające
  • ochrona powrotu kotła
  • zawory bezpieczeństwa
  • manometry
  • naczynia przeponowe dla układów wodnych systemu zamknietego
  • naczynia wyrównawcze dla układów wodnych systemu otwartego
 • automatyka nadrzędna pogodowa(opcja)
 • zabezpieczenie stanu wody w kotle(opcja)
 • system detekcji gazu(opcja)
 • stacje uzdatniania wody kotłowej
 • czujniki przeciwzalewowe

10.Protokół przeglądu-konserwacji kotła