Modernizacja strony wodnej kotłowni gazowych i olejowych;przeglądy techniczne kotłów;modernizacja automatycznego sterowania pracą kotłowni;systemy detekcji gazu w kotłowniach gazowych;zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego;zabezpieczenie przeciwypływowe niespalonego gazu;urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wrostem lub spadkiem ciśnienia

       

                                                  SPECJALISTYCZNY SERWIS TECHNICZNY KOTŁÓW ŻELIWNYCH

 

odkamienianie kotła gazowego KZ-4G

zdjecie-0081

Kilkadziesiąt lat nieprzerwalnej pracy kotłów gazowych ,szczególnie gdy kotły pracują w układach wodnych systemu otwartego gdzie wymagane jest okresowe uzupełnianie zładu wodnego wodą wodociągową powoduje osadzanie na ściankach korpusu żeliwnego kamienia kotłowego powodującego obniżenie sprawności kotłów a w skrajnych przypadkach pękanie członów w wyniku przegrzewania warstwy przyściennej przestrzeni wodnej członów żeliwnych.Pierwszym objawem powstawania kamienia kotłowego są wyraźne stuki w trakcie pracy kotła.Jeśli jest to możliwe należy zamknąc układ wodny z otwartego na zamknięty gdzie nie wymagane jest częste dopuszczanie wody;woda raz napuszczona po pewnym czasie zostanie samoczynnie uzdatniona.Celowe jest montowanie stacji uzdatniania wody gdyż w znaczący sposób wydłuża to żywotność kotłów.

poniżej galeria Serwisu: