Modernizacja strony wodnej kotłowni gazowych i olejowych;przeglądy techniczne kotłów;modernizacja automatycznego sterowania pracą kotłowni;systemy detekcji gazu w kotłowniach gazowych;zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego;zabezpieczenie przeciwypływowe niespalonego gazu;urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wrostem lub spadkiem ciśnienia;czujniki przeciwzalewowe;urządzenia do uzdatniania wody.

warsztat-palniki-1g

              CZĘŚCI WYMIENNE DO KOTŁÓW i PALNIKÓW WENTYLATOROWYCH

gazowych KZ4G;KZ4G/V;1G>>człony żeliwne,złączki kotłowe,cz przyłaczne,sterowniki VSG 01/04,ebv gamma 1B/2B23B,palniki,termostaty regulacyjno zabezpieczajace KZ-4G,elektrozawory gazowe KZ-4G V4400C/VK4100,termopary KZ-4G,palniki pilotowe stary nowy typ,elektrody jonizacyjne zapalajace
olejowych KZ4P;KZ4P/V>>człony żeliwne,złączki kotłowe,płyty palnikowe wyczystne uszczelki,wkłady szamotowe,sterowniki VSO 01/04,sterowniki SKF 01/03palniki olejowe giersch,elco,herrmann-części do palników olejowych Lamborghini ECO3/5/7 R,automaty palnikowe LOA 24,BHO,Brahma
gazowo-olejowych:6G/P>>człony,złaczki,uszczelki kanałów wyczystnych,sterwniki SKF03/01,palniki olejowe/gazowe giersch,heermann,elco,części do palników Lamborghini eco14/2,22/2,26/2 GIERSCH olejowych R20/30 gazowych RG20/30

koksowych KZ-3 : człony kotłowe,złączki,drzwiczki paleniskowe i popielnikowe,płyty przedrusztowe,czopuchy,zasłony paleniska
gazowo olejowych Z93: człony kotłowe,złączki,części do palników gazowych i olejowych oraz automatyki kotłowej regulacyjno zabezpieczajacej,czujniki stanu wody w kotle

gazowo olejowych Euronox: automatyka kotłowa SKT,pogodowa RVA,części do palników gazowych i olejowych Cuenod,Giersch,Elco

 

                                                           SPECJALISTYCZNY SERWIS TECHNICZNY KOTŁÓW ŻELIWNYCH

 

odkamienianie kotła gazowego KZ-4G

zdjecie-0081

Kilkadziesiąt lat nieprzerwalnej pracy kotłów gazowych ,szczególnie gdy kotły pracują w układach wodnych systemu otwartego gdzie wymagane jest okresowe uzupełnianie zładu wodnego wodą wodociągową powoduje osadzanie na ściankach korpusu żeliwnego kamienia kotłowego powodującego obniżenie sprawności kotłów a w skrajnych przypadkach pękanie członów w wyniku przegrzewania warstwy przyściennej przestrzeni wodnej członów żeliwnych.Pierwszym objawem powstawania kamienia kotłowego są wyraźne stuki w trakcie pracy kotła.Jeśli jest to możliwe należy zamknąc układ wodny z otwartego na zamknięty gdzie nie wymagane jest częste dopuszczanie wody;woda raz napuszczona po pewnym czasie zostanie samoczynnie uzdatniona.Celowe jest montowanie stacji uzdatniania wody gdyż w znaczący sposób wydłuża to żywotność kotłów.

poniżej galeria Serwisu: