palnik 63 kW z nowymi segmentami i nową płytą palnikową przed montażem do kotła KZ-4G/V


palnik 63 kW z nowymi segmentami i nową płytą palnikową przed montażem do kotła KZ-4G/V